En esta jornada, que desde el año 2014 se denomina Jornada Francesc Santacana en memoria de nuestro Patrón, la Fundación CYD y la Fundación Círculo de Economia celebran sus reflexiones anuales sobre cuestiones de especial interés vinculadas con la universidad y la sociedad, con el convencimiento de que la educación superior constituye un factor determinante en nuestro desarrollo social y económico.

La contribució de les universitats al desenvolupament econòmic i social del país

Fundación Círculo de Economía, 28 de octubre de 2015

Amb aquesta jornada , la Fundació CYD i la Fundació Cercle d’Economia celebren la XII edició de les seves reflexions anuals sobre qüestions d’especial interès vinculades amb la universitat i la societat , amb el convenciment que l’educació superior és un dels factors en el nostre desenvolupament social i econòmic. Celebren a més la I edició de les Jornades Francesc Santacana , en memòria del seu compromís i dedicació a la Ciutat de Barcelona ia la Universitat.

La Fundació CYD va publicar el passat mes de juliol l’onzena edició del seu informe anual,  l’Informe CYD 2014, que recull el diagnòstic i les propostes sobre la situació de la contribució de les universitats al desenvolupament econòmic i social del país . El debat sobre les seves principals conclusions amb experts i els principals agents socials ha d’ajudar a definir l’estratègia de la universitat en el mitjà i llarg termini , fet que ens sembla dota a aquesta jornada d’una singular rellevància.